O společnosti

ZFP Makléř, s.r.o. je specialista na zprostředkování pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Svojí činností navazuje na práci zprostředkovatelské firmy ZFP s.r.o., jejíž počátek spadá do roku 1995 a která působí v oblasti makléřské pojišťovací činnosti od roku 2004. V roce 2008 se společnost ZFP Makléř, s.r.o. transformovala do současné podoby.

ZFP Makléř, s.r.o. zastupuje korporátní klienty (především firmy, města, veřejné instituce) vůči pojišťovně v neživotním pojištění. Pomáhá Vám najít optimální pojištění, stará se o jeho udržování a řeší za Vás pojistné události. Cílem ZFP Makléř, s.r.o. je Vaše maximální spokojenost.
 

Co vlastně znamená činnost pojišťovacího makléře?

Makléř zastupuje klienta a jeho jménem provádí výběrové řízení na neživotní pojištění. Svoji práci začíná analýzou a zhodnocením současného stavu pojištění a posouzením všech působících rizik. Jeho další činnost spočívá v tom, že na základě provedené analýzy a požadavků klienta sestaví tzv. poptávku, s níž osloví více pojistitelů (zpravidla 4 až 7 nebo dle přání klienta) a požaduje od nich nabídky na pojištění. K tomuto účelu musí být od klienta zplnomocněn.

Po obdržení nabídek od pojišťoven provede analýzu nabídek, jejímž výsledkem je souhrnná tabulka, která porovnává ceny a limity pojistného krytí nabízeného od jednotlivých pojišťoven. Tuto analýzu nabídek od pojistitelů s krátkým zhodnocením poté předloží klientovi a dle své zkušenosti doporučí optimální variantu pojištění. Pokud klient projeví zájem, zajistí makléř zprostředkování smlouvy u pojišťovny, kterou si klient zvolil. Následně poskytuje klientovi součinnost při všech dalších úkonech týkajících se správy pojištění jako je např. dopojišťování, úpravy dle změn ve firmě či výpomoc při likvidaci pojistných událostí.

Makléř si neúčtuje za svoje služby u klienta žádný poplatek, je provizně ohodnocován ze strany pojišťoven.
 

Zásady zpracování osobních údajů

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Formulář uplatnění práv subjektu údajů si můžete stáhnout zde.
 

Oznámení porušení právních předpisů

V případě podezření na whistelbowing (porušení právních předpisů) prosím zašlete e-mail na adresu whistelblowing@zfpmakler.cz.